Zarejestruj firmę

Podaj adresy WSZYSTKICH biur / oddziałów Twojej firmy. Wpisz adresu w osobnych linijkach.

Zaznacz na mapie od 1 do 10 lokalizacji Twojej firmy (zgodnie z podanymi wyżej adresami biur / oddziałów). Żeby dodać nową lokalizację - kliknij w mapę. Żeby usunąć lokalizację, kliknij w pinezkę. Pinezki można przenosić na mapie.

Uwaga! Kod należy przekazać pracownikom firmy. Założenie konta pracownika jest możliwe tylko i wyłącznie jeżeli pracownik zna kod firmy.

Uwaga! Hasło służy do dostępu do panelu administracyjnego. Proszę zapamiętać hasło.

Potwierdzenie zarejestrowania w konkursie otrzymasz na wskazanego przez Ciebie maila. Jeżeli nie otrzymałeś maila lub dokonałeś omyłki w rejestracji, skontaktuj się z nami.